Starter, Pinion Gear Diameters & Ring Gear Specs - CJ-3AModel Starter Pinion Gear Diameters Ring Gear Specs
4113 DC 9 Tooth 35 MM Diameter For 97 Tooth Ring Gear
4137 DC
MZ 4162
9 Tooth 29 MM Diameter For 124 Tooth Ring Gear
6203 DC 9 Tooth 29 MM Diameter For 129 Tooth Ring Gear
6210 DC 9 Tooth 29 MM Diameter Long Reach Gear

 Flywheel Starter Ring Gear Comparison